Založení společenství zahrnuje tyto služby:

a) sestavení stanov společenství
b) zajištění notáře k osvědčení průběhu schvalování stanov
c) vyhotovení a zaslání pozvánek na shromáždění vlastníků
d) vedení shromáždění vlastníků
e) sečtení hlasů vlastníků podle spoluvlastnických podílů
f) podání návrhu na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek