Důležité odkazy

Kalkulátor cen energií
www.kalkutor.tzb-info.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz
  • bytová politika, hypoteční úvěry
Nahlížení do katastru nemovitostí
www.cuzk.cz
Nový občanský zákoník
www.obcanskyzakonik.justice.cz
Občanské sdružení majitelů domů
www.osmd.cz
Okolo bytu
www.okolobytu.cz
  • informační portál pro BD a SVJ
Portál o bydlení
www.portalobydleni.cz
Sbírka zákonů ČR
www.mvcr.cz
Sdružení bytových družstev a SVJ
www.bytovadruzstva.cz
Sdružení nájemníků ČR
www.son.cz
Srovnání hypoték
www.mesec.cz
Srovnání spořících účtů
www.uctysporicí.cz
Státní fond rozvoje bydlení
www.sfrb.cz
Svaz českých a moravských bytových družstev
www.scmbd.cz
Svaz účetních
www.ucetni.cz
Tiskopisy daňových přiznání
wwww..financnisprava.cz/