zajišťování zaležitostí společenství nebo družstva, která nejsou v působnosti shromáždění  nebo členské schůze jako např:

- rozhodování o uzavírání a ukončení smluv v předmětu činnnosti společenství nebo družstva,
- dohled nad plněním uzavřených smluv v předmětu činnosti společenství nebo družstva,
- příprava podkladů pro konání shromáždění vlastníků nebo členské schůze,
- zajištění pravidelného konání shromáždění vlastníků nebo členské schůze, 
- vedení písemností družstva nebo společenství jako jsou zápisy ze schromáždění nebo členské schůze, smlouvy s dodavateli apod.
- vedení seznamu členů společenství nebo družstva,
- zajištění plnění zákonných povinností společenství nebo družstva,
- rozhodování o opravě a údržbě domu a pozemku v rozsahu působnosti předsedy společenství nebo předsedy družstva,
- rozhodávání o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí v limitu působnosti předsedy společenství nebo družstva,
- vymáhání povinností členů společenství nebo družstva dle zákona nebo stanov společenství či družstva,
- zajištění vedení účetnictví společenství nebo družstva,