Naše hlavní výhody:

  • Klient nechodí za správcem, ale správce za klientem
  • Správce není plátce DPH
  • Schůzky se konají v čase a dle potřeb klienta
  • Jsme pojištěni za odpovědnost za škody
  • Máme individuelní přístup ke každému klientovi, co klient to jiná smlouva
  • Vedeme analytickou a střediskovou evidenci v účetnictví družstva nebo SVJ
  • Možnost převzetí dokumentace od původního správce
  • Další naše výhody zde