Vedení účetnictví

a) vedení podvojného účetnictví dle zákona o účetnictví a vyhlášky č.500/2002 Sb u společenství vyhlášky č.504/2002 Sb. zahrnující tyto služby:

Daně

b) Daňové přiznání k dani Odměny členů představenstva družstva nebo výboru společenství d) zpracování průběžných přehledů: disponibilních zdrojích poskytujících tyto informace: Středisková evidence dle jednotlivých domů