Chci nabídku

V případě, že požadujete zpracování seriózní a konkrétní cenové nabídky bude třeba, aby jste uvedli alespoň základní informace o nemovitosti a rozsahu požadovaných služeb.

Požadavkům typu: „ Jaká je cena za správu a účetnictví „ nelze vyhovět, protože nevíme o jaký typ nemovitosti jde a v jakém je technickém stavu a kde se nachází, jaký je počet bytových či nebytových jednotek. Jiná cena bude samozřejmě o domu v novostavbě, kde opravy budou zřejmě minimální, jiná situace bude u domů, kde jsou střecha a rozvody vody, elektřiny a kanalizace v havarijní stavu, jiné nároky budou např. na dům v památkové ochraně, jiné na dům cihlový, panelový.

Další kritériem bude právní forma – tedy jedná se o družstvo, společenství vlastníků jednotek případně společnost s ručením omezeným.

Pro zpracování daňového přiznání bude také důležité vědět, zda jsou v domě pronajímány byty či nebytové prostory jiným osobám než členům družstva či společnosti. Důležité bude také vědět jakým způsobem jsou platby na účet prováděny. (inkaso, převodem, vkladem, či složenkou). Pokud jsou platby prováděny složenkou budeme muset zajistit jejich nátisk a distribuci a u inkasa bude třeba zajistit uzavření smlouvy s Českou poštou s.p. Kromě toho použití různého typu platby má samozřejmě vliv i na rychlost a tím i na cenu zpracování účetnictví. Rozhodující bude také způsob a podrobnost účtování rozsah a frekvence poskytování ekonomických informací o stavu finančních prostředků, které lze investovat na opravy domu či uložit na termínovaný vklad či jinak zhodnotit apod. Vyplňte prosím následující formulář, po jehož obdržení vám zašleme konkrétní cenovou nabídku.

Formulář pro zpracování cenové nabídky

1. Identifikační údaje:

2. Popis a stav domu:

3. Financování a hospodaření s finančními prostředky:

4. Podmínky smluvního vztahu:

5. Podklady ke kalkulaci ceny:

Vyberte si tarif pro jednotlivé části správy domu odpovídající Vašim potřebám. Informace o rozsahu služeb jednotlivých tarifů najdete v sekci soubory ke stažení

Bankovní účty

6. Ostatní informace k rozsahu služeb:

7. Kontaktní údaje: