Otázky a odpovědi - Nejčastější otázky na naší firmu

Kolik stojí správa domu a účetnictví na byt ?

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, je třeba vědět jaký rozsah služeb si pod pojmem správa domu vlastně představujete jako např. evidence předpisu plateb, vyúčtování služeb, vyhotovení nájemních smluv, zajištění oprav domu a pravidelných revizí, organizace výběrového řízení, zajištění odečtů měřidel, zajištění úhrady přijatých faktur apod. Je nutné se také rozhodnout zda chcete, aby veškeré činnosti týkající se domu prováděl správce nebo , aby některé činnosti provádělo samo družstvo či společenství vlastníků jednotek. Dále je nutné nám poskytnut informace o technickém stavu nemovitosti, počtu bytů a nebytových prostor a další informace mající vliv na stanovení ceny – podrobně viz. cenová nabídka

Jak je to se správou domu, který se nachází na druhé straně Prahy, než máte sídlo ? Budu muset dojíždět, když budu něco potřebovat ?

Správce bude dojíždět za klientem nikoliv klient za správcem a to v předem dohodnutém čase. Naše firma je pro klienta k dispozici každý pracovní dne od 8 do 20 hod. Osobní návštěvy klienta jsou prováděny zejména za účelem převzetí dokladů. Požadavky na opravy v domě lze provádět samozřejmě telefonicky. Nutnost osobních návštěv v sídle správce je často spojována se zkušeností, že požadavek opravy či odstranění závad v domě nebyl správcem proveden včas a musel být poté urgován. Tato situace u naší firmy nenastává, protože většina požadavků na opravy je vyřízena ten den nebo následují dny po nahlášení závady.

Jakým způsobem a kam budou členové družstva uhrazovat měsíční platby ? Na bankovní účet správce nebo účet družstva ?

Měsíční platby členů družstva a ostatních nájemců bytů a nebytových prostor v domě budou poukazovány na bankovní účet družstva. Smlouvy s dodavateli vody, elektřiny, tepla atd. uzavře správce jménem družstva. Odběratelem těchto služeb bude tedy družstvo nikoliv správce. Správce bude družstvo pouze zastupovat. Tento typ zajištění správy domu je prováděn na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi správcem a družstvem nebo společenstvím vlastníků jednotek. Opačný způsob, kdy smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny přímo ze správcem domu a správce domu je tedy odběratelem se provádí na základě komisionářské smlouvy.

Jak budou prováděny úhrady přijatých faktur ?

Úhradu přijatých faktur může provádět správce nebo družstvo, záleží na dohodě a požadavku klienta. Pokud si klient přeje, aby úhradu prováděl správce, může si vybrat z následujících možností:

V obou případech lze úhradu provádět buď přímo na pobočce nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví či faxu.

Je vaše firma pojištěna ?

Ano, naše firma má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může způsobit při plnění smlouvy. Pojistná částka na výkon správu domu je 5 000 000 Kč a na vedení účetnictví 2 000 000 Kč. Doklad o pojištění je přílohou mandátní smlouvy.