Založení bytového družstva zahrnuje tyto služby:


a) Návrh stanov bytového družstva
b) Zpracování přihlášek k členství v bytovém družstvu
c) Zajištění notáře k osvědčení průběhu ustavující členské schůze bytového družstva
d) Zajištění pozvánek a svolání ustavující schůze bytového družstva
e) Zajištění návrhu na zápis do obchodního rejstříku