Správa domu -ekonomická část

a) převzetí dokumentace od stávajícího správce,
b) zajištění uzavření smluv na: c) evidence plateb členů družstva, společenství a provádění jejich změn: d) zasílání upomínek členům družstva, vlastníkům bytů či nájemcům NP neplnících svou povinnost úhrady předepsaných plateb
e) provedení vyúčtování veškerých služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
f) hospodaření s finančními prostředky družstva nebo společenství a styk s bankou: g) vyhotovení nájemních smluv a evidenčních listů s:  

Správa domu -technická část

a) zajištění oprav a údržby domu
b) pravidelné revize či kontroly: c) vedení a archivace technické dokumentace
d) odstranění poruch a havárií na inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci (PVK a.s., PRE a.s., PP a.s)
e) provádění výběrových řízení na opravy a údržbu domu: f) zajištění havarijního servisu NON STOP (voda,elektřina , plyn, kanalizace )
g) zajištění provedení odečtů měřidel a indikátorů tepla jako podklad pro vyúčtování služeb