Zákon č.103/2015 Sb.

1.7.2015 22:23:40

1.7.2015 nabyl účinnost zákon  č.103/2015 Sb,kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
uvedenou novelou zákona o hospodaření enegií se ruší povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy v závilosti na ploše, povinnost zůstavá v případě pronájmu či prodeje.

« Zpět